Productiviteitswinst

De kosten verminderen en productiviteitswinst genereren

Als risicobewuste ondernemer vindt u het uitermate belangrijk de liquiditeit van uw onderneming op een bestendige wijze te garanderen. Commercial Finance kan dan een belangrijke aanvulling of alternatief zijn voor de klassieke financieringsvormen.

Commercial Finance biedt verschillende financieringsvormen zoals Full Service Factoring en Invoice Discounting:

  • Dank zij de verworven liquiditeit, bent u in staat uw betalingsverplichtingen aan leveranciers sneller na te komen en van betalingskortingen gebruik te maken.
  • Met onze 100% dekking op debiteuren (binnen het kader van door ons bepaalde kredietlimieten) wordt u niet meer verrast door de onvoorziene insolvabiliteit van één van uw klanten. Naast het feit dat u géén voorzieningen hoeft aan te leggen, beschikt u over een betrouwbaar middel om de kredietwaardigheid van uw debiteuren op te volgen en zo beter te anticiperen op uw huidige en potentiële afnemers.
  • Het cederen van uw handelsvorderingen kan ertoe bijdragen uw balansratio’s te verbeteren. In het bijzonder de ratio's die gekoppeld zijn aan solvabiliteit en liquiditeit. Talrijke banken houden voortaan rekening met deze ratio’s bij de berekening van de voorwaarden die zij voor hun klanten toepassen. Aan u om hier uw voordeel uit te halen!