Bescherming tegen oninbare vorderingen

U hebt een nieuwe order binnengehaald, extra materieel gekocht, en tijdig een afgewerkt product geleverd. Maar of deze transactie u voordeel heeft opgeleverd, weet u uiteindelijk pas als 'er geld in het laadje komt'. Tot die tijd riskeert uw winst te verdwijnen als sneeuw voor de zon door een potentieel oninbare vordering op vervaldag. Dat geldt in het bijzonder als uw afnemers zich in het buitenland bevinden.

Door het inschakelen van een factormaatschappij kunt u zich al in de aanloopfase van het contract zekerheid verschaffen over de solvabiliteit van uw debiteur. Dat gaat heel eenvoudig:

  • U vraagt bij ons een limiet aan voor uw potentiële debiteur. Met onze limiettoezegging kunt u de transactie met vertrouwen aangaan.
  • Na levering van de goederen of diensten cedeert u uw facturen aan ons. Het risico van wanbetaling van uw klant komt daarmee tegelijkertijd volledig voor onze rekening. Wij bieden bescherming tegen dreigende insolvabiliteit en de daarmee verbonden oninbare vorderingen.
  • U krijgt direct tot 90% van het factuurbedrag vooruitbetaald, de rest bij betalingsontvangst van de debiteur, en dit ten laatste 120 dagen na vervaldatum van de factuur.

Uw bestaande kredietverzekering kan desgewenst in uw contract opgenomen worden.

Meer over het verloop van Commercial Finance leest u in de Commercial Finance know-how.

Een maximum aan zekerheid krijgt u daarnaast door gebruikt te maken van de dienst debiteurenbeheer van Eurofactor.