Anoniem klokkenluiderssysteem van de Crédit Agricole Groep

Om haar inzet en de kwaliteit van haar programma om onethische, illegale en criminele praktijken te voorkomen aan te tonen, wil de Crédit Agricole Groep alle werknemers, externe werknemers, zakenpartners of leveranciers van het bedrijf ondersteunen die hun recht uitoefenen om klachten te melden ter bescherming van de Wilt u zakelijke belangen nastreven.

Daartoe stelt de Crédit Agricole Groep iedereen in staat om via het Business Keeper Monitoring System (BKMS®) de omstandigheden voor te stellen en feiten te melden die vallen binnen de reikwijdte van de klokkenluidersregeling. Dit systeem garandeert ook een strikt vertrouwelijke omgeving. Hiermee kunt u communiceren met de contactpersoon/ onderzoeker die verantwoordelijk is voor de verwerking van de melding (via een afgeschermde mailbox), terwijl de identiteit van de klokkenluider wordt afgeschermd.