Reverse Factoring

Win-win situatie voor koper en leverancier

Het optimaliseren van uw werkkapitaal kan worden gecombineerd met een kostenbesparende financieringsoplossing voor uw leverancier.

Reverse Factoring is een omgekeerde factoringtechniek. De intiatiefnemer en het vaste aanspreekpunt voor Eurofactor is niet de leverancier van de goederen of diensten, maar u als koper die daarbij wèl over voldoende kredietwaardigheid moet beschikken.

Voordelen voor u als koper

 • Directe betaling van leveranciersfacturen
 • Bijkomende liquiditeit
 • Verbetering van de werkkapitaalstructuur (WCR)
 • Uitbreiding van het aankoopvolume
 • Verbetering van de aankoopvoorwaarden
 • Ontwikkeling van nieuwe leveranciers
 • Versterking van uw relatie met strategisch belangrijke leveranciers
 • Bestaande zakenrelaties blijven onaangetast

Voordelen voor uw leveranciers

 • Tot 100% directe betaling van openstaande facturen
 • Uitbreiding van het verkoopvolume
 • 100% risicodekking tegen wanbetaling
 • Versterking van de zakenrelatie met een kredietwaardige koper
 • Lagere financieringskosten als gevolg van de hoge kredietwaardigheid van de koper
 • Verbetering van de balansratio’s door de financiering zonder verhaal

En hoe werkt dit nu ?

 1. Wij onderzoeken de kredietwaardigheid van de koper, wat een voorafgaandelijke voorwaarde is bij Reverse Factoring
 2. Wij ondertekenen met u als initiatiefnemer een kaderovereenkomst. In dit contract neemt Eurofactor de verplichting op zich om met regelmaat uw leveranciersfacturen over te nemen en deze te financieren (= aan uw leverancier te betalen)
 3. Volgens uw wens, informeren wij of uzelf de vooraf geselecteerde leveranciers over de mogelijkheid een factoringcontract af te sluiten.
 4. Wij gaan dan over tot het ondertekenen met uw leveranciers van eenvoudige factoringcontracten die enkel betrekking hebben op uw leveranciersfacturen. Het aantal opgenomen leveranciers kan in onderling overleg worden bepaald. Ook buitenlandse leveranciers komen hierbij in aanmerking.
 5. De goederen of diensten worden aan u geleverd door uw leveranciers en de overeenstemmende facturen worden opgemaakt.
 6. De leveranciersfacturen worden door u als initiatiefnemer gecedeerd aan Eurofactor en goedgekeurd.
 7. Overeenkomstig het factoringcontract worden uw leveranciersfacturen betaald en dus voor 100% gefinancierd door Eurofactor.
 8. U betaalt de leveranciersfacturen aan Eurofactor overeenkomstig de betaaltermijn die u bent overeengekomen met de leverancier. Het onderhouden van een goede leveranciersrelatie wordt in uw dagelijkse praktijk niet beïnvloed door Reverse Factoring.