Inhouse Factoring Zonder Verhaal (Met Kredietverzekering)

Financiering van uw facturen en bescherming tegen insolventierisico: Het debiteurenbeheer blijft u zelf doen!

Waarom aangaan ?

 • Om uw liquiditeitspositie te verbeteren
  • Onmiddellijk tot 90% bevoorschotting van uw openstaande post handelsvorderingen
  • Een ongelimiteerde financiering: uw financieringsvolume volgt uw zakencijfer
  • Een eenvoudig beheer van uw thesaurie dankzij een permanente financieringsstroom
  • Een bijkomende financieringsbron bovenop uw bestaande kredietlijnen bij de bank
 • Om uw groeipotentieel te verhogen
  • Verhoog uw verkoopspotentieel door uw betalingscondities aan te passen volgens nationale en internationale gebruiken;
  • U profiteert van betere betalingsvoorwaarden bij uw leveranciers
  • Verhoog uw investeringsbudget zonder impact op uw bestaande kredietlijnen bij de bank
 • Om uw balans te optimaliseren
  • Optimalisatie van uw financiële ratio’s (bijv. solvabiliteitsratio) dankzij balansinkorting door de cessie van uw handelsvorderingen zonder verhaal
  • Verbetering van de rating van uw bedrijf (Basel III)
 • Om uw groei te verzekeren
  • Opvolging van de solvabiliteit van uw klanten
  • 100% dekking van het insolventierisico op uw handelsvorderingen binnen aan uw klanten toegekende kredietlimieten
  • Mogelijkheid om uw bestaande kredietverzekering te behouden
  • Dankzij onze internationale partners, de mogelijkheid om waar ook ter wereld juridisch incasso te verrichten
 • Een permanente informatiestroom
  • Met Eurofactor Online (EOL) heeft u alle informatie online beschikbaar
  • Dagelijkse en maandelijkse rapporteringen

En hoe werkt dit nu ?

 1. Het contract Inhouse Factoring kan genotifieerd zijn of confidentieel. In geval van een genotifieerd contract, worden uw klanten geïnformeerd van het bestaan van het factoringcontract. In geval van een confidentieel contract hebben zij géén kennis van de cessie van uw handelsvorderingen aan Eurofactor.
 2. Vanaf de start van uw contract en gedurende de looptijd ervan, wordt de solvabiliteit van uw klanten opgevolgd. In geval u al over een kredietverzekering beschikt, dan kan deze aan ons worden gedelegeerd en worden de reeds toegekende kredietlimieten gebruikt in het beheer van uw factoringcontract.
 3. Uw handelsvorderingen worden 100% kredietverzekerd binnen toegekende kredietlimieten (méér dus dan bij de klassieke kredietverzekeraars). Dit laat u toe om te verkopen zonder risico.
 4. Er is géén invloed op uw debiteurenadministratie in die zin dat u uw gebruikelijke facturatieproces blijft volgen.
 5. Wij laden “in bulk” uw handelsvorderingen op en maken u onmiddellijk gemiddeld 90% van het bedrag van de gecedeerde vorderingen inclusief BTW over. Het resterende saldo wordt niet bevoorschot, maar wordt u bij betaling van de factuur op vervaldag overgemaakt. Deze “waarborg” dient om eventuele minderwaarden op te vangen (kredietnota’s, verrekeningen, kortingen,…).
 6. De betaling van de facturen door uw klanten gebeurt op een bankrekening geopend op naam van Eurofactor en toegewezen aan uw onderneming. Het niet gefinancierde saldo wordt u bij betaling van het volledige factuurbedrag overgemaakt of, bij insolvabiliteit van uw klant, bij de schade-uitkering.