Inhouse Factoring Met Verhaal (Zonder Kredietverzekering)

Financiering van uw facturen: Het debiteurenbeheer blijft u zelf doen!

Waarom aangaan ?

 • Om uw liquiditeitspositie te verbeteren
  • Onmiddellijk tot 90% bevoorschotting van uw openstaande post handelsvorderingen
  • Een ongelimiteerde financiering : uw financieringsvolume volgt uw zakencijfer
  • Een eenvoudig beheer van uw thesaurie dankzij een permanente financieringsstroom
  • Een bijkomende financieringsbron bovenop uw bestaande kredietlijnen bij de bank
 • Om uw groeipotentieel te verhogen
  • Verhoog uw verkooppotentieel door uw betalingscondities aan te passen volgens nationale en internationale gebruiken
  • U profiteert van betere betalingsvoorwaarden bij uw leveranciers
  • Verhoog uw investeringsbudget zonder impact op uw bestaande kredietlijnen bij de bank
 • Om uw groei te verzekeren
  • Opvolging van de solvabiliteit van uw klanten op basis van financieringslimieten
  • Dankzij onze internationale partners en op uw aanvraag de mogelijkheid om waar ook ter wereld juridisch incasso te verrichten
 • Een permanente informatiestroom
  • Met Eurofactor Online (EOL) heeft u alle informatie online beschikbaar
  • Dagelijkse en maandelijkse rapporteringen
  • Regelmatige informatieverstrekking

En hoe werkt dit nu ?

 1. Het contract Invoice Discounting kan genotifieerd zijn of confidentieel. In geval van een genotifieerd contract, worden uw klanten geïnformeerd van het bestaan van het factoringcontract. In geval van een confidentieel contract hebben zij géén kennis van de cessie van uw handelsvorderingen aan Eurofactor;
 2. Uw handelsvorderingen worden niet verzekerd, maar uw klanten worden door ons wél opgevolgd op basis van financieringslimieten.
 3. Er is géén invloed op uw debiteurenadministratie in die zin dat u uw gebruikelijke facturatieproces blijft volgen.
 4. Wij laden “in bulck” uw handelsvorderingen op en wij maken onmiddellijk gemiddeld 90% van het bedrag van de gecedeerde vorderingen inclusief BTW over. Het resterende saldo wordt niet bevoorschot, maar wordt u bij betaling van de factuur op vervaldag overgemaakt. Deze “waarborg” dient om eventuele minderwaarden op te vangen (kredietnota’s, verrekeningen, kortingen,…).
 5. De betaling van de facturen door uw klanten gebeurt op een bankrekening geopend op naam van Eurofactor en toegewezen aan uw onderneming. Het niet gefinancierde saldo wordt u bij betaling van het volledige factuurbedrag overgemaakt.