Full Factoring Zonder Verhaal (Met Kredietverzekering)

Een totaaloplossing: debiteurenbeheer, financiering en opvolging van uw nationale en internationale klanten met kredietverzekering

Waarom kiezen voor full factoring met kredietverzekering?

 • Om uw liquiditeitspositie te verbeteren
  • Onmiddellijk tot 90% bevoorschotting van uw openstaande handelsvorderingen
  • Een ongelimiteerde financiering : uw financieringsvolume volgt uw zakencijfer
  • Een eenvoudig beheer van uw thesaurie dankzij een permanente financieringsstroom
  • Een bijkomende financieringsbron bovenop uw bestaande kredietlijnen bij de bank
 • Om uw groeipotentieel te verhogen
  • Verhoog uw verkooppotentieel door uw betalingscondities aan te passen volgens nationale en internationale gebruiken
  • Profiteer van betere betalingsvoorwaarden bij uw leveranciers
  • Verhoog uw investeringsbudget zonder impact op uw bestaande kredietlijnen bij de bank.
 • Om uw groei te verzekeren
  • Opvolging van de solvabiliteit van uw klanten op basis van kredietlimieten
  • 100% dekking van het insolventierisico op uw handelsvorderingen binnen aan uw klanten toegekende kredietlimieten
  • Mogelijkheid om uw bestaande kredietverzekering te behouden
  • Dankzij onze internationale partners, de mogelijkheid om waar ook ter wereld juridisch incasso te verrichten
 • Om uw rendabiliteit te verbeteren
  • Beheer door onze diensten van uw klantenboekhouding
  • Vermindering van het bedrag aan afschrijvingen op activa
  • Voordeligere aankoopvoorwaarden bij uw leveranciers
  • Juridisch incasso van uw openstaande handelsvorderingen
 • Om uw balans te optimaliseren
  • Optimalisatie van uw financiële ratio’s (bijv. solvabiliteitsratio) dankzij balansinkorting door de cessie van uw handelsvorderingen zonder verhaal
  • Verbetering van de rating van uw bedrijf (Basel III)
 • Voor de groei van uw export zonder zorgen
  • Mogelijkheid om aan lokale betalingsvoorwaarden te factureren zonder invloed op uw thesaurie
  • Uw klanten betalen de facturen op lokale bankrekeningen en vermijden zo kosten voor grensoverschrijdend betalingsverkeer
  • Een veel eenvoudigere procedure dan documentair krediet
 • Een permanente informatiestroom
  • Met Eurofactor Online (EOL) heeft u alle informatie online beschikbaar
  • Dagelijkse en maandelijkse rapporteringen
  • Regelmatige informatieverstrekking

 

En hoe werkt dit nu ?

 1. Onze samenwerking is gebaseerd op een factoringcontract. Dit factoringcontract is genotifieerd: dit betekent dat uw klanten geïnformeerd worden van de cessie van uw handelsvorderingen aan Eurofactor.
 2. Vanaf de start van uw contract en gedurende de looptijd ervan wordt de solvabiliteit van uw klanten opgevolgd.
 3. Uw handelsvorderingen worden 100% kredietverzekerd binnen toegekende kredietlimieten (méér dus dan bij de klassieke kredietverzekeraars). Zo kunt u verkopen zonder risico.
 4. Na levering of uitvoering van uw prestaties, maakt u een factuur op waarop de cessie van de vordering wordt vermeld. U brengt uw klant zo op de hoogte van de cessie van uw handelsvordering aan Eurofactor.
 5. Wij verwerken uw handelsvorderingen dagelijks en maken u onmiddellijk gemiddeld 90% van het bedrag van de gecedeerde vorderingen inclusief BTW over. Het resterende saldo wordt niet bevoorschot, maar wordt u bij betaling van de factuur op vervaldag overgemaakt. Deze “waarborg” dient om eventuele minderwaarden op te vangen (kredietnota’s, verrekeningen, kortingen,…).
 6. In het kader van uw factoringcontract verzekeren wij de opvolging van uw post handelsvorderingen (herinnering, normaal en juridisch incasso) volledig in overleg met u.
 7. De betaling van de facturen door uw klanten gebeurt op een bankrekening geopend op naam van Eurofactor en toegewezen aan uw onderneming. Het niet gefinancierde saldo wordt u bij betaling van het volledige factuurbedrag overgemaakt of, bij insolvabiliteit van uw klant, bij de schade-uitkering.