Vragen over factoring

Wat dient u aangaande factoring te weten? Door middel van deze vragenlijst (FAQ) geven wij u eenvoudige antwoorden en dus een eerste overzicht betreffende de belangrijkste items bij factoring.

Klik op de vraag om het bijbehorende antwoord te zien:

Wat zijn de voordelen van factoring?

Flexibele financiering

 • Onmiddellijke financiering van maximaal 90% van het bruto factuurbedrag.
 • Bijkomende opbrengsten in de aankoopcyclus (preferentiële voorwaarden, hoeveelheidskorting, bonussen, korting voor contant).
 • Verbetering van de solvabiliteitsratio en algemene rating van de kredietwaardigheid.
 • Versteviging van de competiviteit dankzij bijkomende speelruimte.
 • Financiering die meegroeit met uw omzet waardoor liquiditeitsproblemen vermeden worden.

Risicominimalisering

 • Risicodekking ten belope van 100%
 • Accurate informatie aangaande de kredietwaardigheid van uw debiteuren – meer zekerheid bij export activiteiten
 • Betere anticipatie van omzet en budget
 • Verificatie mogelijkheden om een gezonde klantenportefeuille te garanderen

Administratieve ontlastingen

 • Outsourcing van het beheer, de boekhouding en de debiteurenopvolging
 • Juridische incasso bij vervallen vorderingen
 • Outsourcing van de debiteurenbewaking vermijdt conflictsituaties in uw commerciële relaties
 • Permanente solvabiliteitsbewaking
 • Verbetering van de betalingsmoraal van de debiteuren

Welke effecten heeft factoring op de balans?

Door factoring creëert u onmiddellijk werkkapitaal op basis van uw vlottende activa. De vrijgekomen liquide middelen kunnen worden gebruikt voor het financieren van de aankoop-, de stock- en de verkoopcyclus. Onze off-balance oplossingen laten toe uw schuld te verminderen en dus uw solvabiliteits- en liquiditeitsratio te verbeteren.

Aan welke voorwaarden moet een onderneming voldoen om in aanmerking te komen voor factoring?

We kunnen u onze diensten inzake commercial finance voorstellen als volgende woorwaarden zijn gerespecteerd:

 • Productie en verkoop van goederen of diensten die volledig hebben plaatsgevonden als de factuur is opgemaakt.
 • Handelsvorderingen met een betalingstermijn minder dan 4 maanden
 • Stipte opvolging van bestellingen en boekhouding
 • Cliënteel bestaande uit bedrijven
 • Gevarieerde klantenportefeuille
 • Vorderingen die vrij en onbelast zijn (“ban on assignment”, “compensatie”, “terugzending van goederen”)

Hoe hoog moet de bruto jaaromzet van de onderneming zijnbedragen bij factoring?

Vanaf 5 miljoen euro voor Full Factoring en 7.5 miljoen euro voor Invoice Discounting.

Welke branches zijn niet geschikt voor factoring?

Bepaalde activiteiten in de bouwsector, financiering van projecten en ingenieur gerelateerde taken kunnen mogelijk zorgen voor een resultaatsverbintenis of schijffacturatie wat niet kan worden opgenomen in een factoring contract.

Welke commerciële transacties komen niet in aanmerking voor factoring?

Gedeeltelijke dienstverlening die aanleiding geeft tot tussentijdse of gedeeltelijke facturatie kan niet in aanmerking worden genomen. Hetzelfde is van toepassing op prestaties met een resultaatsverbintenis of facturatie van grondstoffen vóór start van de productie. Wederkerige relaties tussen klanten en leveranciers kunnen ook worden uitgesloten vanwege het risico op compensatie. Speciale aandacht zal ook worden besteed aan de productieactiviteiten waarbij gefactureerd wordt vóór de feitelijke ontvangst en/of ontvangstbevestiging van de goederen door de debiteur.

Hoe hoog zijn de kosten bij factoring?

Om voor u een voorstel te kunnen maken, hebben we gedetailleerde informatie nodig. De condities inzake factorloon zijn afhankelijk van de omzet, de eigenschappen van de debiteuren, de gemiddelde factuurwaarde en het aantal debiteuren. Bij exportfactoring hangt deze kostprijs eveneens af van de landen waarnaar wordt geëxporteerd. De factoringcommissie zal op basis van deze gegevens worden berekend en kan eveneens de kosten inzake risicodekking op uw debiteuren omvatten. De intrestvoet is toepasbaar op de financiering en hangt samen met het risicoprofiel en de financieringsruimte die voorzien wordt.

Neem rechtstreeks contact met ons op of vul het online aanvraagformulier in voor het ontvangen van een offerte.