Commercial Finance Know-How

Wat houdt factoring in?

Factoring, of wel Commercial Finance, is een veelzijdige financiële dienstverlening waar in groeiende mate gebruik van wordt gemaakt door ondernemingen uit de industrie, groothandel en dienstverlenende sector.

De drie belangrijk peilers van factoring zijn:

  • liquiditeit: flexibele financieringsvormen die evolueren op basis van uw omzet
  • zekerheid: bescherming tegen oninbare vorderingen
  • service: debiteurenbeheer

Hoe werkt factoring?

  1. In een raamcontract bepalen we de toekomstig te cederen vorderingen.
  2. Aan het begin van de samenwerking, alsook tijdens de samenwerking, worden er voor de debiteuren solvabiliteitsanalyses uitgevoerd en in functie hiervan krediet- of financieringslimieten toegekend. De limiet die we geven, komt overeen met het maximum bedrag dat we voor het financierings- of solvabiliteitsrisico willen dekken.
  3. De vorderingen zijn gefinancierd en/of risicogedekt ten belope van de afgegeven limiet voor de kredietlimiet, opdat u met een gerust hart zaken kan doen.
  4. Bij een genotifieerd contract wordt er na levering van de goederen/diensten een factuur opgemaakt waarop vermeld staat dat de factuur gecedeerd is aan Eurofactor. In geval van een confidential of niet-genotifieerd contract is uw debiteur niet op de hoogte van het bestaan van een overeenkomst met Eurofactor.
  5. U cedeert continue de facturen waarbij we u onmiddellijk 80 à 90% bevoorschotten binnen de financierings- en/of kredietlimieten. 10 tot 20% retentie wordt ingehouden om potentiële minwaarden te dekken.
  6. In het kader van het debiteurenbeheer verzekeren wij de debiteurenopvolging en stellen alles in staat opdat uw debiteuren op vervaldag betalen. De aanmanings- en incassoprocedure kan samen overeengekomen worden.
  7. De niet gefinancierde retentie zal vrijkomen bij de debiteurenbetaling of in geval van een verzekerde vordering, 120 dagen na vervaldatum.